top of page

Въведение в Айкидо

Пакет въвеждане в Айкидо

за 8 седмици  

350 лв. 

/включва цената за изпит

за 7-мо КЮ + Диплом + Книжка/

Семейно айкидо

Програма, разработена от Едуард Германов, която развива и затвърждава връзката между дете и родител в различна от дома обстановка.

Пакети Семейно Айкидо включват:

1 дете - 160

2 деца - 210

3 деца - 250

Родител с 1 дете - 200

Родител с 2 деца - 280

4-ма от семейство - 350

Айкидо + Буки уаза

Пакет Букиваза

180 лева за 1 трениращ

Айкидо напреднали

(занимания от 5-то КЮ нагоре)

Пакети Айкидо напреднали включват:

1 трениращ над 14 години - 120

1 трениращ под 14 години - 160

2ма от семейство - 220

3ма от семейство - 280

4ма от семейство - 350

bottom of page