top of page
This course can no longer be booked.

Available Online

Семинар-подготовка по изпитна програма

2022 Семинар подготовка за изпитна програма на БАА за всички степени

  • Ended
  • 50 български лева
  • Тендокан Доджо

Cancellation Policy

За отказ от заявка за клас или събитие, моля направете го мин. 8 часа преди началния час на започване.


Contact Details

  • улица „Панорама София“ 5, Sofia, Bulgaria

    +359 886148008

    tendokandojo@gmail.com


bottom of page